Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Wakacje z biurem podróży, czyli jak nie dać się oszukać - Poradnik Turysty - Obieżyświat
Wakacje z biurem podróży, czyli jak nie dać się oszukać
piątek, 06 lipca 2012 11:00

Nadeszły długo oczekiwane wakacje. Część  osób urlop zaplanowała już kilka miesięcy temu, część czeka na oferty last minute. Form spędzania wakacji jest bez liku. Jednak niezależnie od tego jaki rodzaj oferty wybierzemy warto zapoznać się z przysługującymi prawami.

Świeży przypadek biura podróży Triada jeszcze raz przypomniał, że wiedzę w zakresie turystyki mieć powinniśmy.

Co warto zatem wiedzieć wybierając się na wymarzone wakacje? Odpowiedź na nurtujące znaczną większość pytania znajdziecie poniżej.Co powinna zawierać umowa z biurem podróży?
Przede wszystkim umowa powinna zawierać dane biura podróży wraz z jego numerem w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informację o wybranym biurze podróży można sprawdzić na www.turystyka.gov.pl. Konieczne jest również zamieszczenie takich informacji jak:
-czas trwania wycieczki,
-miejsce pobytu lub trasa wycieczki,
-cena wraz z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych opłat (jeśli nie są one zawarte w cenie wycieczki),
-sposób zapłaty,
-program imprezy (rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług),
-zakres ubezpieczenia oraz dane ubezpieczyciela,
-sposób składania reklamacji.

Czy cena wycieczki może ulec zmianie?
Największym zaskoczeniem dla osób, które wykupiły wycieczkę jest zmiana - najczęściej podwyżka - ceny wykupionej wycieczki. Pojawia się pytanie czy rzeczywiście organizator może żądać dopłaty? Koszt imprezy nie może ulec zmianie. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, gdy umowa wyraźnie to przewiduje, w ściśle określonych przypadkach może dojść do podwyższenia opłaty. Zazwyczaj przyczyną tego jest wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz opłat urzędowych np. podatków. Jednak nawet w takim przypadku biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a klient może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze.

Ważne! Cena wycieczki określona w umowie może zostać zmieniona najpóźniej na 21 dni przed jej  rozpoczęciem pod warunkiem, że umowa wyraźnie to przewiduje.

Czy można zrezygnować bez konsekwencji z wykupionej wycieczki?
Zdarza się, że sytuacja nie pozwala na wcześniej zaplanowany wyjazd z winy organizatora lub uczestnika. Co w tej sytuacji?
Jeśli biuro podróży dokonuje zmian dotyczących istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy np. cena, program, termin, musi o tym poinformować konsumenta. W zaistniałej sytuacji urlopowicze mogą przyjąć proponowaną zmianę lub odstąpić od umowy. Wówczas organizator jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłaconych środków bez konieczności zapłaty kary umownej. Innym wyjściem jest udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie
Jeśli z wycieczki rezygnuje konsument, biuro podróży może pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom poniesionym w związku z realizacją konkretnej usługi, np. rezerwacją miejsca w hotelu czy samolocie, której nie można już odwołać.

Dobrym wyjściem z sytuacji jest także wskazanie innej osoby na swoje miejsce. W tym przypadku konieczne jest poinformowanie organizatora jeszcze przed rozpoczęciem imprezy w terminie wskazanym w umowie. Taka zmiana nie wymaga zgody organizatora.

Ważne! Klauzule wprowadzające automatycznie obowiązek zapłaty określonej części ceny imprezy np. 100 proc. są niezgodne z prawem. Więcej na www.uokik.gov.pl /rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.

Jak składać reklamację?
Zdarza się, że organizator nie dotrzymuje zobowiązań zawartych w umowie np. kiedy urlopowicz zostanie zakwaterowany w hotelu o niższym standardzie lub dokonano zmiany formy wyżywienia. Co w takiej sytuacji? Należy wówczas niezwłocznie poinformować wykonawcę usługi o powstałych niedogodnościach. Każdy konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli jest niezadowolony z jakości usług świadczonych przez organizatora wycieczki. Sytuacja ta dotyczy wszystkich świadczeń zagwarantowanych w umowie. - mówi mecenas Jakub Brykczyński z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy. Należy jednak pamiętać, że reklamacja musi być złożona w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy, najlepiej w formie pisemnej - dodaje J. Brykczyński.

Pamiętaj! Reklamacja powinna zawierać informację o uchybieniach w sposobie wykonania umowy, a także określać żądania naprawienia szkody.

Należy pamiętać, że zapisy umowy, a nie ustne ustalenia, są wiążące dla obu stron. Każdy powinien wnikliwie zapoznać się z treścią umowy przed jej zawarciem. Warto też przeczytać regulamin, ogólne warunki uczestnictwa oraz program wycieczki opisany w katalogu. Jeśli w którymś z dokumentów znajdziemy zapis niezgodny z prawem, najlepiej nie podpisywać umowy i zmienić biuro.

 Źródło: creandi.pl


Reklama

U nas zaopatrzysz się w karnisze i rolety. zasłony lublin Największy wybór w Lublinie.

Oferujemy także pobyty rehabilitacyjne. wesela konstancin Wszelkich informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

U nas zaopatrzysz się w sprzęt niezbędny do właściwego parzenia kawy. świeżo palona kawa Zapraszamy do naszego sklepu internetowego.